Úvod

Školy

O nás

Kontakty

ÚIPŠ
Hľadať
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Internetové pripojenie
Informácie k projektu
Hlásenie technických porúch:
poruchy a závažné problémy volajte na číslo 0800 123 369,
menej závažné problémy a iné žiadosti: helpdesk Slovak Telecom - edu@telecom.sk.
Žiadosti o zriadenie a zrušenie pripojenia, prekládky, zvyšovanie rýchlosti a technická podpora :

Kategórie:

Aktuálne oznamy

5.10.2011 - Upozornenie: nezasahujte do technických zariadení dodaných k WIFI

Chceme upozorniť pracovníkov školy a správcov IKT na školách aby nerobili zásahy do zapojenia a nastavenia technických zariadení dodaných v rámci projektu Infovek 2. Mnohé hlásenia porúch na linku 0800 123 369 sú dôsledkom neodbornej a nedovolenej manipulácie so zariadením. Ak máte pocit že zariadenie dodané v rámci projektu nefunguje správne, prípadne máte výhrady k spôsobu ako funguje, napíšte email na adresu: INFOVEK@minedu.sk. Na Vaše otázky a pripomienky sa pokúsime nájsť odpovede a postupne odstrániť chyby, ktoré sa pri každom novom projekte vyskytujú.

19.05.2011 - Upozornenie: návšteva technického pracovníka

Pred dohodnutou návštevou technického pracovníka Slovak Telekom-u v jednotlivých školách bude internetové pripojenie na 24 hod. odstavené. Ďakujeme za pochopenie.

2.12.2010 - MŠVVaŠ a spoločnosť Slovak Telekom podpísali Dohodu o urovnaní a Dodatok k zmluve o dielo Infovek 2

Komplexné riešenie rezortnej komunikačnej platformy naďalej zahŕňa poskytovanie Wi-Fi LAN, zvyšovanie kapacity liniek a prenosových rýchlostí, rozširovanie lokalít VPN, riadené rozdelenie prenosovej kapacity lokalít, up-grade centrálneho monitoringu internetovej komunikácie, up-grade centrálneho Firewall-u, aplikovanie dedikovanej antispamovej a antivírusovej ochrany, centrálny manažment siete MPLs VPN, ako aj služieb WiFi LAN a lokálnej bezpečnosti a vzdelávanie učiteľov pre efektívne využívanie novo poskytovaných služieb. Na základe dohody zmluvných strán bude mať každá škola, v ktorej doteraz nebolo poskytované Wi-Fi LAN, jeden Wi-Fi prístupový bod. Súčasťou projektu je naďalej vzdelávanie školských garantov (administrátorov počítačových sietí) v oblasti práce s novými technológiami a zariadeniami. Ďalšie informácie a technické riešenia.

Uvádzame zoznam škôl a kategorizáciu služieb v rámci uvedenej zmluvy.

Všeobecné informácie

Zaradenie do projektu

Na zaradenie do projektu má nárok každá škola a školské zariadenie zaradené do siete škôl rozhodnutím MŠVVaŠ SR. Žiadosť o zaradenie si môžete stiahnuť tu: formát .doc / formát .odt. Bližšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky. Po zaradení do projektu poskytujeme stredným a základným školám nasledovné typy pripojenia: DSL-A: 12Mbit , DSL-B: 3Mbit, DSL-C: 2,5Mbit, ISDN:128Kbit.

Čo robiť keď:
 • Chceme požiadať o zmenu názvu domény
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.
 • Chceme požiadať o zriadenie nového pripojenia
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.
 • Chceme požiadať o zrušenie pripojenia
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.
 • Chceme zmeniť / prejsť na vyššý typ pripojenia
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.
 • Chceme preložiť internet na iné miesto (v rámci budovy alebo do inej budovy)
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.
 • Chceme požiadať o zrušenie služby wifi
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.
 • Chceme požiadať o zriadenie alebo dodanie ďalších WiFi
  Vyplnte prosím tento formulár: formát .doc / formát .odt. Všetky údaje sú povinné.

Formulár si vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a naskenovaný ho pošlite emailom na adresu: infovek@minedu.sk - ako prílohu. Do predmetu napíšte ŽIADOSŤ INTERNET. Urýchlite tak vybavenie Vašej žiadosti.

Riešenie problémov

V prípade, že máte problém, na ktorý ste nenašli odpoveď v často kladených otázkach a nevedia Vám poradiť na 0800 123 369, edu@telecom.sk, napíšte email na adresu: infovek@minedu.sk s uvedením problému. Budeme Vás kontaktovať.

Infovek 2

Portál na správu WIFI sa nachádza na adrese: http://10.255.243.22/wifi/portal.jsp

Príručky

Metodická príručka k portálu na správu wifi - verzia 1.05.

Metodická príručka k školeniu správcov internetového pripojenia.

Informácie o používaní WIFI dodaného v rámci Infovek 2

Úlohou tohto textu je podať zodpovedným pracovníkom na školách informácie o tom, ako wifi funguje a čo je potrebné pre využívanie tejto služby. Nakoľko ide o veľmi komplexnú problematiku, prečítajte si tento text pozorne.

Sťažnosti na prácu Slovak Telekom

Nakoľko sa množia stažnosti na prácu Slovak Telekom pri realizácii projektu Infovek 2 vytvorili sme formulár pre nahlasovanie týchto sťažností, aby sme tak získali celkový prehľad. Ak ste aj v minulosti riešili takúto sťažnosť, prosíme vás o zdokumentovanie cez formulár.

Otázky a odpovede

Infovek 2
 • Môže sa učiteľ (žiak) prihlásiť do WiFiEdu na inej škole použitím svojich prihlasovacích údajov ?
  Áno, všetky školy sú pokryté dvoma rovnakými SSID sieťami a učiteľ alebo žiak, ktorý má meno a heslo bude schopný sa pripojiť na hociktorej škole.
 • Akým spôsobom sa zabezpečí filtrovanie prístupu žiakov na stránky s nevhodným obsahom? Počas vyučovania žiadny problém, ale cez prestávku ... keďže nemôžeme zapájať medzi Wifi a ASU nič a zasahovať tiež nie... tak neviem.
  Filtrovanie nie ja podporované. Existujú ale riešenia typu OpenDNS, ktoré prinášajú istú mieru ochrany detí, ktoré na nevhodný obsah narazia náhodou a nie zámerne.
 • Ak systém generuje prihlasovacie mená automaticky (priezvisko a prvé písmenko krstného mena), nebude problém, ak budú na jednej škole dvaja rovnakí USER-i?
  Napríklad na škole s ID = 1234 budú žiakom Mráz Ján, Mráz Jozef a učiteľovi Mráz Jaroslav vygenerované názvy účtov: mrazj@1234, mrazj01@1234, mrazj02@1234.
 • Z počítačov pripojených do wifi by sa malo dať bez problémov dostať do školskej siete. Naopak to ale možné nie je. Je teda podporovaný scenár prístup z notebookov pripojených do wifi na školský fileserver. Nepodporovaný scenár je napríklad keby učiteľ cez monitorovací nástroj chcel iniciovať pripojenie na žiacke notebooky a sledovať, čo žiaci robia. Ak by ale bol učiteľov počítač pripojený do wifi, bude fungovať aj táto funkcionalita.
  V prípade, že vaša škola nemá štandardné nastavenie ASA boxu ale na Vašu žiadosť vám robili špeciálne nastavenie, je možné, že táto funkcionalita nebude fungovať okamžite. Treba zatelefonovať na helpdesk spoločnosti Slovak Telekom, kde by mali zjednať úpravu nastavení.
 • Wifi má malý dosah, čo vieme urobiť so zlepšením dosahu?
  Spolu s wifi zariadením vám bolo na školu dodaných cca 80 m ethernetového kábla. Tento môžete využiť na umiestnenie wifi hotspotu na iné miesto. V princípe môžete wifi hotspot umiestniť kamkoľvek, ak ho viete priamo prepojiť ethernetovým káblom s ASAboxom. Zariadenie AP (Access point), ktoré vytvára wifi hotspot je napájané cez ethernetový kábel. Preto je potrebné jeho pripojenie priamo do ASAboxu alebo do sieťového prepínača, ktorý túto funkcionalitu podporuje. V krabici mal byť ku každému zariadeniu dodaný aj externý napájací adaptér. V prípade použitia externého napájacieho adaptéru je možné AP s wifi hotspotom umiestniť kamkoľvek na škole, ak bude zabezpečené jeho pripojenie cez ethernet k ASA boxu. Potenciálne je možné využiť aj zariadenie ethernet cez elektrické rozvody. Je dôležité, aby bol AP pripojený na ASA boxe do správneho portu. Podrobnosti nájdete v príručke k wifi.
 • Je nejaký rozdiel medzi sieťami EDU_student a EDU_ucitel?
  V tejto chvíli nie. Je ale potrebné si uvedomiť, že používateľ vytvorený pre sieť EDU_student sa nebude vedieť prihlásiť v sieti EDU_ucitel a naopak.
 • Ako bude fungovať manažment hesiel v prípade, že používateľ zabudne heslo.
  Prvé heslo sa vygeneruje automatický po zadaní údajov v dialógu používateľa správcom. Samotný správca ale heslá používateľov nevidí, tieto sú zaslané len na mailovú adresu používateľa.
 • Vygenerovať nové heslo môže samozrejme aj správca, nové heslo je automaticky zaslané používateľovi na email.
 • Heslo si vie nechať vygenerovať aj samotný používateľ. Musí navštíviť stránku na adrese http://10.255.243.22/wifi/changePassword. Táto je ale dostupná len z počítačov pripojených do EDU VPN – teda cez notebook už pripojený do wifihotspotu alebo z počítačov pripojených do počítačovej siete školy, ak je táto pripojená cez aDSL.
Informácie o web sídle | Informácie o prístupnosti