Úvod

Školy

O nás

Kontakty

ÚIPŠ
Hľadať
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Často kladené otázky
Kategórie:

Informačný systém RIRŠ:

 • Ako sa prihlásim do informačného systému?
  Prihlásiť sa môžete zo stránky www.rirs.iedu.sk v ľavej časti je oranžový obdĺžnik so zelenou šipkou s nápisom Prihlásenie do IS. Informácie ako postupovať pri prihlasovaní nájdete v manuáli.
 • Neviem sa prihlásiť do IS. Čo robím zle?
  Do systému sa prihlasujete pomocou loginu (v základe je to infovekové číslo školy) a hesla. Pri prvom prihlasovaní do IS je heslo identické s heslom k NODU. Následne si heslo zmeneníte a pri druhom a ďalších prihlasovaniach už používate Vami vybrané heslo. Ak ste Vaše nové heslo zabudli, napíšte email na helpdesk@iedu.sk, do predmetu uveďte heslo IS. Heslo Vám zresetujeme a na emailovú adresu účtu (tá, ktorú ste zadali pri prvom prihlasovaní do IS) príde nové heslo. To si po prihlásení môžete zmeniť v administrácii Vášho účtu.

  Zásady pri písaní hesla:

  1. Vždy najprv skontrolujte či zadávate správne prihlasovacie meno - infovekové číslo je vždy 4 miestne (píšeme aj nulu).
  2. Overte si, či nemáte zapnutý na klávesnici CapsLock. Ak máte v hesle aj číslo, overte si či máte zapnutý NumLock.
  3. Uistite sa, či zadávate správne heslo - nepliesť si 0 a O , I a l prípadne 1.

Podpora k softvéru dodaného v rámci projektu "Infovek":

 • Ako sa prihlásim do podpory?
  Prihlásiť sa môžete zo stránky http://podpora.rirs.sk. Prihlasovacie meno je RIRŠ (infovekové) číslo školy a heslo je identické s heslom k NODU

Registrácia do RIRŠ:

 • Sme škola nezaradená do projektu RIRŠ. Čo je potrebné urobiť?
  Kontaktujte INFOVEK, infovek@minedu.sk.

Vyradenie zo siete škôl/pozastavenie činnosti:

 • Čo je potrebné urobiť s majetkom a pripojením na internet, ktoré máme z vášho projektu?

  Vyraďovanie školy z projektu RIRŠ zabezpečuje INFOVEK, email: infovek@minedu.sk.
  Informáciu o rušení/spájaní zašlite mailom na INFOVEK. Následne nezabudnite zaslať uvedené dokumenty:

  1. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení - naskenovaný dokument zašlite emailom.
  2. V prípade, že má škola zapožičaný majetok z projektu, je potrebné kontaktovať naše oddelnie a po konzultácii previesť majetok na nástupnícku školu. O prevode spíšte preberací protokol (vzor protokolu .DOC alebo .ODT). Podpísanú kópiu nám pošlite mailom.
  3. V prípade, že má škola internetové pripojenie zriadené v rámci nášho projektu, kontaktujte infovek@minedu.sk a dohodnite termín zrušenia - odovzdania zariadení dodaných spoločnosťou Telekomom.

Internet:

 • Máme internetové pripojenie prostredníctvom vášho projektu, ale momentálne nefunguje. Koho by sme mali kontaktovať?
  Poruchu oznámte na t.č. 0800 123 369 alebo emailom edu@telecom.sk.
 • Chceli by sme informácie o možnostiach pripojenia na internet pre našu školu. Koho máme kontaktovať?
  Informácie týkajúce sa služby internet pre školy vám podá INFOVEK infovek@minedu.sk.

NOD:

 • Nepodarilo sa mi aktualizovať NOD. Kde je problém?
  Problém môže mať viac príčin:
  1. Zadali ste nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo. Skontrolujte či máte správne údaje. Pri hesle sa uistite či píšete správne znaky - nepliesť si 0 a O , I a l prípadne 1.
  2. Nemáte správne nastavený aktualizačný server. Skontrolujte podľa tohto návodu, či je aktualizačný server správne nakonfigurovaný.
  3. Aktualizačný server je "off-line". V takomto prípade sa nedá robiť nič iné len počkať, než sa server spustí. Výpadok však nebýva nikdy dlhšie ako pár hodín, a jeho pravdepodobnosť je skutočne veľmi veľmi malá.
  V prípade, že sa Vám problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte  Helpdesk emailom na adresu: helpdesk@iedu.sk , do predmetu uviesť NOD a v správe stručne popísať problém. Budeme Vás kontaktovať.
 • Stiahol som si trial verziu NODU ale neviem ju aktivovať na plnú verziu. Čo mám robiť?
  Takáto aktivácia nie je možná. Odinštalujte trial verziu a stiahnite si plnú verziu z podpory infoveku - podpora.rirs.sk v časti technický softvér.

Majetok:

 • V mesiaci február 2010 sme na školu dostali počítačové zostavy. Zaujímalo by ma, či tieto PC máme alebo nemáme zaevidovať do majetku školy?
  Informácie týkajúce sa majetku nájdete v sekcii Služby pre školy – Správa majetku. Technika je škole zapožičaná a evidovať sa musí na podsúvahovom účte.
 • Ako mám vykonať inventarizáciu? Kde získam inventúrny súpis majetku mojej školy?
  Pokyny ako vykonať inventarizáciu nájdete v sekcii Správa majetku alebo priamo v tomto manuále

Softvér:

 • Akým spôsobom sa môžeme dostať k licenciám MS Office a WIN?
  Cenovo zvýhodnené licencie Microsoft Office si môžete zabezpečiť prostredníctvom autorizovaných predajcov spoločnosti Microsoft.
  Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.
  Ostatné licencie (a update) v rámci projektu Microsoft Select spravujú Školské výpočtové strediská – kontaktujte ich – kontakty na stránke www.uips.sk.

Darovanie PC IBM z projektu Počítače pre školy:

Informácie o web sídle | Informácie o prístupnosti