Úvod

Školy

O nás

Kontakty

ÚIPŠ
Hľadať
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Odborná literatúra
Odporúčame vám na stiahnutie odbornú literatúru na ďalšie štúdium v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese.
 
 

Autorské právo v školách
(Vydal Ústav informácií a prognóz školstva 2012)

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní
(I. Kalaš a kol, 21.6.2011)

Európska školská sieť
(október 2011)

(publikácia vznikla v rámci spolupráce s EUN, zverejnené 2010)
(publikácia vznikla v rámci spolupráce s EUN, zverejnené 2010)
(publikácia vznikla v rámci spolupráce s EUN, zverejnené 2010)

Deti v sieti
(so súhlasom autora www.zodpovedne.sk, zverejnené 2011)

BLENDER
malý úvod do 3D modelovania a animácie

(so súhlasom autora - web, zverejnené 2012)

GRAFIKA V JAZYKU C
(knižnica Allegro)

(so súhlasom autora - web, zverejnené 2012)
GRAFIKA V JAZYKU C
(knižnica SDL)

(so súhlasom autora - web, zverejnené 2012)

IMAGINE
u ebný text pre terciu osemročného gymnázia

(so súhlasom autora - web, zverejnené 2012)
SQL a PHP
učebný text pre septimu osemročného gymnázia

(so súhlasom autora - web, zverejnené 2012)
Výskumy a prieskumy

Prieskum o využívaní IKT na školách 2010
(vytvorený P-Mat pre spoločnosť Microsoft v rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní), zverejnené 2010

Správa z výskumu projektu Testovania diitálnych učebníc Planéta vedomostí
(vypracované pre RIRŠ, 21.6.2011)

Podpora využívania Open Source na školách

OpenOffice - učebný text
(zverejnené 2010)
 
 
 
 
Informácie o web sídle | Informácie o prístupnosti