Úvod

Školy

O nás

Kontakty

ÚIPŠ
Hľadať
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Správa majetku
Správa majetku
 
Zmluvy so školami
20.6.2012
Darovacie zmluvy a Zmluvy o výpožičke so školami - zriaďovateľ OBEC, MESTO
Táto informácia sa týka iba škôl ktorých zriaďovateľ je kraj, obec, mesto alebo obvodný úrad.
Darovanie majetku (výpočtová technika a softvér), ktorý škola dostala formou Preberacieho protokolu z r. 2009 až 2010 alebo v rámci Zmluvy o výpožičke z r. 2002 až 2005 sa uskutoční prostredníctvom DAROVACEJ ZMLUVY s PRÍLOHOU č.1.
 
Postup pri spracovaní zmluvy:
  • Prihláste sa do privátnej časti webu - návod ako sa prihlásiť nájdete v sekcii Často kladené otázky.
  • Darovaciu zmluvu s prílohou nájdete v privátnej časti v sekcii Majetok.
  • Zmluvu skontrolujte, ak údaje o zriaďovateľovi alebo správcovi (škole) nesúhlasia, kontaktujte INFOVEK majetok.infovek@minedu.sk, nezabudnite uviesť aj názov a adresu školy alebo infovekové číslo  a telefonický kontakt na Vás.
  • Vytlačte 3 originály darovacej zmluvy s prílohou.
  • Správca (škola) a zriaďovateľ (obec) podpíše a opečiatkuje všetky 3 originály zmluvy.
  • Podpísané a opečiatkované originály - 3 ks - zašlete poštou na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia informatiky
Heslo: "RIRŠ"
Stromová 1
813 30 Bratislava
Zmluva bude u nás admistratívne spracovaná a po zverejnení v centrálnom registri zmlúv nadobudne platnosť. Dva originály zmluvy budeme zasielať škole a následne zverejňovať na webe.
 
Skontrolujte prosím, či sa systéme nenachádza aj ZMLUVA O VÝPOŽIČKE. Ak áno, vytlačte ju 2-krát podpíšte a opečiatkujte - zašlite na našu adresu.
UPOZORNENIE: Zmluvy a inventúrny súpis eviduje LEN majetok, ktorý bol zakúpený cez naše oddelenie. OSTATNÝ majetok, ktorý sa v prílohách a inventúrnom súpise NENACHÁDZA, je v evidencii iných oddelení, resp. subjektov (Modernizácia vzdelávacích procesov - MVP www.modernizaciavzdelavania.sk, ŠPÚ a iné) alebo máte v evidencii PC IBM z projektu "Počítače pre školy", ktoré sú majetkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja - spôsob prevodu majetku do vlastníctva nájdete na link: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=90875.
Informácie: INFOVEK - majetok.infovek@minedu.sk.
Pri komunikácii uvádzajte vždy INFOVEKOVÉ ČÍSLO školy.
 

Prevod majetku medzi školami – zlučovovanie škôl

Pri prevode majektu z pôvodnej školy na nástupnícku použite preberací protokol (.DOC alebo .ODT), po vyplnení a opečiatkovaní nám kópiu zašlite emailom na adresu: majetok.infovek@minedu.sk.

Informácie k majektu
Inštalačný súbor antivírusu NOD
Antivírusový softvér NOD si môžete stiahuť z podpora.rirs.sk v časti Technický softvér.
Objavovanie prírodného umenia & Objavovanie obrazu a zvuku
Softvér Objavovanie prírodného umenia (Relevation natural arts) a Objavovanie obrazu a zvuku (Relevation sight and sound) si môžete stiahnuť z podpora.rirs.sk v časti Edukačný sofvér, nájdete ho pod skratkou RNA a RSS.
RNA RSS
Technickú podporu k produktom RNA a RSS nájdete na adrese www.mcedu.sk.
Ostatný softvér dodaný v rámci projektu Infovek v rokoch 1999 - 2006
Softvér nájdte na stránke podpora.rirs.sk v časti Technický softvér, Edukačný softvér a ďalší pod položkou Záloha všetkého aktuálneho softvéru dodávaného na školy 1999-2006 v časti Edukačný softvér.
Informácie

Návody a manuály

Reklamačný poriadok

projekt Modernizácia pedagogického procesu
Informácie o web sídle | Informácie o prístupnosti