Úvod

Školy

O nás

Kontakty

ÚIPŠ
Hľadať
Rozvoj informatizácie
      regionálneho školstva
pripojenie škôl na internet,
WiFi do škôl,
antivírusový softvér NOD,
správa majetku dodaného školám v rámci projektov,
organizácia školení ovládania techniky a služieb dodanej školám v rámci projektov,
realizácia projektov podporujúcich zavádzanie a využívanie informačných technológii.
KONTAKTUJTE NÁS
+421 2 692 95 320
 
NEFUNGUJE VÁM INTERNET?
volajte 0800 123 369
Aktuálne oznamy
27. 9. 2016
Upozorňujeme školy, že je potrebné upraviť si adresu aktualizačného servera pre NOD nasledovne: http://nod.infovek.sk/nod4 je potrebné zmeniť na: http://nod.rirs.sk/nod4 alebo http://nod.rirs.sk/nod5 Ďalej je možné použiť server: http://nod.rirs.iedu.sk/4 Pôvodný web asociácie Infovek www.infovek.sk je zrušený!!! Pre viac informácii kontaktujte prosím helpdesk@iedu.sk
27. 2. 2015
Dňa 27.2.2015 v čase od 18.00 hod. do 02.00 hod. môže byť ovplyvnená prevádzka a obmedzený prístup k internetu z dôvodu servisného zásahu Slovak Telekom,a.s.

Za pochopenie ďakujeme.

infovek@minedu.sk

helpdesk@iedu.sk

call centrum : 0800 138 033

5. 2. 2015
Vážení školskí IT administrátori, Helpdesk Dátového centra rezortu školstva od novembra 2014 prevzal technickú podporu pre „Antivírusový softvér NOD“ v rámci projektu „Rozvoj informatizácie regionálneho školstva“ – projekt Infovek“. Na požiadanie poskytujeme licenčný súbor pre ERA (Eset Remote Administrator). Tento súbor sa distribuuje podľa počtu spravovaných PC na školách a má obmedzenú platnosť do 31.5.2015. MŠVVaŠ SR v súčasnosti obstaráva antivírus pre školy na obdobie 4 rokov. Zmluva s dodávateľom by mala byť podpísaná do 31.5.2015, t.j. školy budú mať kontinuálne zabezpečený antivírus od podpisu zmluvy na obdobie 4 rokov. Svoje žiadosti o licenciu posielajte výhradne emailom na helpdesk@iedu.sk, vo svojej žiadosti prosím uveďte RIRŠ (Infovekové) číslo a približný počet PC, ktoré spravujete na škole cez ERA. Firma ESET odporúča školám, ktoré používajú nižšie verzie upgrade na ERA 5. Pri upgrade z nižšej verzie na vyššiu postupujte podľa manuálu http://download.eset.com/manuals/eset_era_5_userguide_sky.pdf , v prípade potreby o technickú pomoc kontaktujte ESET. Inštalačné programy nájdete na https://podpora.rirs.sk/ - prihlasovacie údaje sú totožné k NOD aktualizáciám (login= RIRŠ (Infovekové) číslo). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte prosím helpdesk@iedu.sk Ďakujeme!
21. 1. 2014

Dňa 17.1. 2014 bola na webovej stránke projektu Junior Internet www.juniorinternet.sk spustená registrácia internetových projektov žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. So svojimi webovými projektmi sa môžete registrovať do 18. 2. 2014 na stránke súťaže.

Junior Internet sa uskutoční počas Mesiaca knihy a internetu 28. – 29. marca 2014 v Bratislave. Pre súťažný ročník JI 2014 je vyhlásených 6 súťažných kategórií.

12. 9. 2013
Darovacie zmluvy a zmluvy o výpožičke
Upozorňujeme školy, ktoré si z nášho informačného systému stiahli bez predošlého vyzvania (emailom alebo telefonicky) darovaciu zmluvu alebo zmluvu o výpožičke, aby ju nikam neposielali.
Školy ktorých zriaďovateľom je štát, cirkev alebo súkromná osoba nemôžu majetok nadobudnúť na základe zákona ktorý je v zmluve uvedený. Zmluva pre takéto subjekty sa pripravuje.
5. 4. 2013

Vymáhanie sankčných poplatkov za nefunkčnosť internetového pripojenia a wifi

 

V prípade, že porucha internetového pripojenia alebo wifi nebola vyriešená do dvoch pracovných dní

vyplnte prosím formulár, ktorý nájdete na  http://goo.gl/kOX8j.

Formulár nám vypíšte až po doriešení problému, aby sme mohli započítať všetky dni nefunkčnosti služieb.

Poprosíme Vás rozlišujte, či Vám nefunguje internetové pripojenie alebo wifi, alebo Vám nefungujú obe tieto služby.

25. 3. 2013

Seminár „Uplatnenie autorského práva pri využívaní IKT v školách“ (Žilina, 19. 3. 2013) - materiály.

9. 10. 2012
Helpdesk internetového pripojenia:
3. 6. 2011
Informácie o tom ako sa prihlásiť do informačného systému RIRŠ nájdete v sekcii Často kladené otazky
BodyFilter
Informácie o web sídle | Informácie o prístupnosti